Drakenstein dope 1694 tot 1799

VC 647 2Inligting verkry vanaf die Drakenstein doop register tussen 1694 en 1744 is nou beskikbaar in the eGGSA BDM databasis.

Die transkribering is soos volg gedoen: Lizette Svoboda die tydperk 1702 tot 1732, Corney Keller 1733 tot 1744, Richard Ball 1694 tot 1713. en Cornel Viljoen van 1756 to 1799 en het die ook skakels van die LDS aanlyn kopieë wat van die oorspronklike registers, G1 8/1, G3 3/1, G3 3/2, G3 3/3 and G3 3/4, wat by die NGK Argief, Stellenbosch gehou en onderhou word, verskaf.

Om die foto’s te sien moet navorsers by FamilySearch.org. registreer.

Druk E-Pos

Graaff-Reinet NGK doop registers 1792-1805

graaff reinet doopCornel Viljoen was so vriendelik om sy transkripsies van die Graaff-Reinet NGK doop register 1792-1805 vir die eGGSA BDM databasis, beskikbaar te stel. 

Sy transripsies is van die Latter Day Saints foto’s, vanaf die oorpsronklike register, wat by die Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch is en is op ons databasies beskikbaar, met die toestemming van die NGK argief.

Druk E-Pos

Fort Beaufort Register 1840-1850

Fort Beaufort Cover

Die register van die Anglikaanse pastoor in Fort Beaufort, (daar was geen kerkgebou in daardie tyd nie), wat die Dope, Huwelike en begrafnisse insluit, is getranskribeer deur Lorraine Beechy, vanaf die foto's van Tessa King. Die foto's is van die oorspronklike register, wat in die Cory Biblioteek is, geneem. Die proeflees is deur Brenda Gassner gedoen.

Dit is in die eGGSA se DBM databasis, gevoeg.

Baie dankie aan almal wat betrokke was. Ons is opreg dankbaar.

Druk E-Pos

Drakenstein/Paarl NGK huwelike 1815-1839

Paarl 1824 400Transkripsies van diè huwelike is by die eGGSA BDM databasis gevoeg. Hierdie is veral interessant, aangesien hulle, vir die meeste van die inskrywings, die ouderdomme van die partye, asook die name van die vaders (as patroniem), insluit. Die is nie algemeen vir die NGK (Nederduits Gereformeerde Kerk) huwelike, van daardie tydperk nie en daarom van groot waarde, vir die genealoog en navorser.

Ons dank aan Jonathan Heath, Corney Keller en Richard Ball vir die transribsies.

Druk E-Pos

Kaapstad NG Kerk Kaapstad huwelik transkripsies

Corney Keller het ses ekstra jare (1756 tot 1762), by sy reeds manjifieke reeks transkripsies, aangaande die Kaapstad Nederduits Gereformeerde (NGK) rekords.

Sy transripsies aangaande die huwelike (1696-1756), is ook verwerk, sodat dit soekbaar is op die eGGSA BDM databasis en kan reeds daar gevind word.

'n Groot dankie aan Corney, vir sy volhardende en wonderlike werk, wat hierdie belangrike rekords aanbetref.

Druk E-Pos