1707 (letter 19 - Church board, Pierre Villiers, DeVilliers) - p. 71

Article Index

71
(B7 1707 written in pencil)
Cabo 1707

Aan den wel ed:le gestr:e heer
Wilhem Adriaan vander
Stel, raad extraördinaris
van India, gouverneur aan
Cabo de Goede Hoop &:a, &:a
midsgrs: aan den ee: agtb:r
raad dezes gouvernements.

Verthoonen met alle ootmoedigheijd en schuldige
eerbied, den kerkenraad /:uijt naame vande gantse
gemeente:/ aan Drakensteijn; hoe dat haar
supplianten, door haar hoog ed:n tot Batavia
is toegezonden, den eerw: predicant Franciscus
Le Bocq, als bedienaar des h: Godelyke
woords aldaar.

Opwelkens aankomste, zijn eerw: aan Draken-
stijn gekomen zijnde, alleenijk niet gevonden
heeft, een kerk ofte bekwaam huijs, omme de
chrijstelijke gemeenten te bedienen; zeggenede zijn
eerw: /:inde bij een geroepene kerkevergadering:/
van gantsen herten tot haar luijden te willen
overkomen, maar ommogelijk zijn verblijv
in het woeste veld niet konde neemen.

Waaromme de supp:ten tot maintenue van de
gereformeerde godsdienst /:met een h: ijver
aangedaan:/ zig keeren tot uwe ed:e gestn: en
uee: agtb:r

Print Email